E-računi

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Za razumevanje pomena e-računa je treba najprej pogledati, kaj je račun. Račun je poslovni dokument, ki ga prodajalec izda kupcu. Nanaša se na prodajno transakcijo z navedbo količine in dogovorjene cene za izdelek ali storitev. Prodajalec ga izda kupcu in ta ga plača. Enak postopek izmenjave se dogaja pri poslovanju z e-računom. Izmenjava e-računa je proces posredovanja podatkov od izdajatelja do prejemnika. E-račun je račun, izdan v standardni elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji. Določen je s posebnimi predpisi, ki lahko račun v papirni obliki enakovredno zamenjajo. Edina razlika med njima je v obliki izpisa. Enega dobimo ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.