Do e-računa po korakih z UJPnet-om

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

UJP omogočajo potencialnim prejemnikom – tako podjetjem kot fizičnim osebam – vključitev v sistem e-računa. Fizične osebe praviloma ne nastopajo v vlogi izdajateljev e-računa, ampak le kot prejemniki. Kot izdajatelji e-računov se lahko vključijo vse družbe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Vključevanje izdajateljev e-računov bo v tem poglavju predstavljeno po korakih z vidika zdaj aktualnega vključevanja proračunskih uporabnikov, ki nastopajo tako kot izdajatelji kot prejemniki e-računov.

Splošno o poslovanju z e-računi

  1. računi so poslovni dokumenti, s katerimi bodo proračunski uporabnik morali poslovali od 1. 1. 2015. Priprave s pridobivanjem ustreznega certifikata, prijavami, testiranjem in spoznavanjem orodja pa lahko vzamejo 10 dni ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.