Poslovanje z e-računi

E-računi

Za razumevanje pomena e-računa je treba najprej pogledati, kaj je račun. Račun je poslovni dokument, ki ga prodajalec izda kupcu. Nanaša se na prodajno transakcijo z navedbo količine in dogovorjene cene za izdelek ali storitev. Prodajalec ga izda kupcu in ta ga plača. Enak postopek izmenjave se dogaja pri poslovanju ...

Strukturirana oblika e-računa

  1. račun ima posebno obliko. Ne nanaša se le na račun, temveč tudi na vse priložene dokumente. Vsebinsko je e-račun komplet dokumentov, ki je sestavljen iz več elementov, kot so ovojnica, e-slog in priloge.

Ovojnica e-računa

Pisemska ovojnica in ovojnica e-računa imata enako vlogo. Vsebujeta namreč vse informacije od izdajatelja do ...

Pravna podlaga e-računa

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/2010 in 111/2013, v nadaljevanju ZOPSPU-A) v 26. členu narekuje:

  • prejemanje in pošiljanje e-računov lahko proračunski uporabnik izvaja samo preko UJPneta ali podjetja, s katerim ima UJP podpisano pogodbo,
  • UJP je vstopna in izstopna točka za ...

Do e-računa po korakih z UJPnet-om

UJP omogočajo potencialnim prejemnikom – tako podjetjem kot fizičnim osebam – vključitev v sistem e-računa. Fizične osebe praviloma ne nastopajo v vlogi izdajateljev e-računa, ampak le kot prejemniki. Kot izdajatelji e-računov se lahko vključijo vse družbe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Vključevanje izdajateljev e-računov bo v tem poglavju predstavljeno po korakih ...

Pogosta vprašanja

1) Za koga je e-račun obvezen?

Prejem e-računa bo s 1. 1. 2015 obvezen za vse proračunske uporabnike. Dobavitelji in poslovni partnerji bodo od 1. 1. 2015 morali proračunskim uporabnikom pošiljati račune le v elektronski obliki.

2) Kdaj bo obvezno izdajanje e-računov za proračunske uporabnike?

Izdajanje e-računov je za proračunske ...

Novosti v letu 2015

Za proračunske uporabnike bo s 1. 1. 2015 postal način izdajanja računov nekoliko drugačen. Vsi proračunski uporabniki bodo namreč morali prejemati e-račune in priložene dokumente v elektronski obliki. E-račun mora biti elektronsko podpisan in izdan v standardizirani elektronski obliki, to seveda ni navaden PDF-dokument. Proračunski uporabniki lahko prejemajo e-račune samo ...

Literatura in viri

Stališče Arhiva Republike Slovenije o vprašanjih, povezanih z e-računi

(Arhiv Republike Slovenije)

Stališče Arhiva Republike Slovenije o vprašanjih, povezanih z e-računi, ob upoštevanju novosti, ki so uveljavljene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 51/2014, ZVDAGA-A).

Uvodoma naj pojasnimo, da so računi dokumentarno gradivo (v papirni ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.