Zakonski okviri

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Temeljna podlaga za pravno ureditev celotnega zajema in e-hrambe je Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih1. Zakonska določila podrobneje opredeljuje tudi Uredba o varstvu arhivskega gradiva in arhivih2. Oba določata normativni okvir načina, organizacije, infrastrukture in izvedbe zajema in e-hrambe. Enotne tehnološke zahteve3 podrobneje opredeljujejo poslovne, organizacijske in tehnološke pogoje za izpolnjevanje določb obeh predpisov.

Pomembno: Vsi omenjeni predpisi skupaj so celovit sklop predpisov, s katerimi je podrobno urejena možnost zagotavljanja pravne veljavnosti elektronsko hranjenega gradiva.

Predpisujejo pogoje, ki jih mora izpolnjevati strojna in programska oprema za zajem in e-hrambo gradiva, pogoje in postopke ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.