Vodstvo - ključ do učinkovite organizacije e-hrambe

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Kot učinkovito e-hrambo lahko razumemo tisto hrambo, ki zagotavlja izpolnjevanje potreb, zaradi katerih je gradivo nastalo ali ga hranimo, na primer:

  • dokazovanje pravnih, finančnih in podobnih stanj,
  • dokazovanje sprejemanja in izvajanja poslovnih odločitev,
  • dokazovanje izvedbe poslovnih procesov in načina njihovega izvajanja,
  • učinkovita uporaba vseh poslovnih procesih,
  • ohranitev kulturne dediščine v obliki vseh vrst zapisov.

Temeljni problem pri priznanju pravne veljave in dokazne vrednosti kakršnih koli digitalnih zapisov je v tem, da se jih da hitro spremeniti ali uničiti ter hkrati poskrbeti za sledljivost sprememb. Zato je treba pri zajemu in e-hrambi z uporabo ustreznih varnostnih tehnologij in organizacijskih ukrepov poskrbeti ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.