Štiri načela, ki jih mora menedžer vedeti pri e-hrambi

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

S hitrim razvojem IKT se pojavlja tveganje zastaranja strojne oziroma programske opreme, na kateri in s pomočjo katere je gradivo ustvarjeno in shranjeno. To tveganje je še posebej skrb zbujajoče pri gradivu, za katero je zakonsko predpisana dolgoročna hramba, kar pomeni, da bodo morali biti ti dokumenti hranjeni še mnogo let po njihovem zajemu. Stalno se pojavljajo tudi nove oblike zapisa ali pa se nadgrajujejo stare, zato obstaja velika možnost, da s programsko opremo v prihodnosti ne bomo sposobni prebrati starejših oblik zapisov. Iz teh razlogov bo treba hranjeno gradivo pretvoriti v drugo obliko zapisa s hkratnim zagotavljanjem celovitosti, nespremenljivosti ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.