Notranja pravila - še en način za izboljšavo poslovnih procesov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Organizacije se pri optimizaciji in izboljševanju svojih poslovnih procesov srečujejo z najrazličnejšimi standardi (na primer ISO), dobrimi praksami (na primer Six Sigma, ITIL) in priporočili, ki so vse pogosteje tudi uzakonjena (na primer Basel II, SOX, PCI ). Vse te optimizacije se v sodobnih organizacijah dokumentirajo in postajajo del njihove notranje zgradbe.

Pomembno: Učinkovito, strokovno in pravno ustrezno upravljanje elektronsko hranjenega gradiva zahteva svoj proces, ki mora biti opredeljen v t. i. notranjih pravilih.

Z notranjimi pravili organizacija dokumentira uvedbo varnostnih in organizacijskih ukrepov ter ureja postopke, povezane z zajemom in e-hrambo gradiva, ponudniki pa izvajanje storitev.[^1] Dokazljivo izvajanje postopkov ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.