Katero strategijo e-hrambe uporabiti in kdo pri tem lahko pomaga?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Strategija oziroma možnosti izvedbe e-hrambe

Pri vzpostavitvi e-hrambe gradiva so na voljo različne možnosti (poslovni modeli):

  • uvedba lastnega sistema za e-hrambo oziroma poslovni model »naredi sam«,
  • najem storitve e-hrambe pri zunanjih ponudnikih (model »zunanje izvajanje«) ali
  • delni najem zunanjih storitev, povezanih z zajemom in e-hrambo (model »delno zunanje izvajanje«).

Pri odločitvi so pomembna tudi zakonska določila, ki javnopravnim osebam pri izvajanju zajema in e-hrambe nalagajo uporabo akreditirane opreme in storitev. Za zasebni sektor zahteve glede uporabljene opreme oziroma storitev, povezanih z zajemom in e-hrambo, niso tako stroge.

Analiza stroškov in koristi1: je osnovno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi katerega ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.