Katero strategijo e-hrambe uporabiti in kdo pri tem lahko pomaga?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Strategija oziroma možnosti izvedbe e-hrambe

Pri vzpostavitvi e-hrambe gradiva so na voljo različne možnosti (poslovni modeli):

  • uvedba lastnega sistema za e-hrambo oziroma poslovni model »naredi sam«,
  • najem storitve e-hrambe pri zunanjih ponudnikih (model »zunanje izvajanje«) ali
  • delni najem zunanjih storitev, povezanih z zajemom in e-hrambo (model »delno zunanje izvajanje«).

Pri odločitvi so pomembna tudi zakonska določila, ki javnopravnim osebam pri izvajanju zajema in e-hrambe nalagajo uporabo akreditirane opreme in storitev. Za zasebni sektor zahteve glede uporabljene opreme oziroma storitev, povezanih z zajemom in e-hrambo, niso tako stroge.

Analiza stroškov in koristi1: je osnovno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi katerega ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.