Katero opremo in storitve kupiti?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Ali bo gradivo shranjeno v sistemu e-hrambe po vseh načelih varne hrambe (dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost), je odvisno tudi od tega, kakšne IKT se uporabljajo, in od samega izvajanja vseh z zajemom in e-hrambo povezanih postopkov.

Predpisi določajo zgolj splošne pogoje1, ki jih mora oprema izpolnjevati, posebne zahteve glede opreme pa so zapisane v ETZ. Pri strojni opremi se zahteve nanašajo predvsem na ključno opremo, na primer strežniki, diskovna polja, knjižnice in optični bralniki. Pri programski opremi pa so zahteve postavljene glede na njeno pričakovano funkcionalnost.

Katera oprema je primerna in katero storitev je mogoče najeti, je odvisno tudi ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.