Katerih napak pri e-hrambi vodstvo ne sme narediti?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Organizacije se e-hrambe lotevajo na različne načine, predvsem pa iz različnih razlogov. Ena največjih napak je uvedba e-hrambe gradiva organizacije samo zato, ker to od nje zahteva zakon, ali pa zato, ker se želi znebiti ogromnih količin papirja. V nadaljevanju so navedena priporočila za vodstvo v organizaciji pri prehodu na e-hrambo:

  • načina izvedbe e-hrambe ne izbirajte brez predhodno izdelane predhodne priprave na zajem in e-hrambo,
  • za e-hrambo in pripravo notranjih pravil ter za njeno izvajanje se ne odločite zgolj zaradi zakonskih zahtev (zavedati se morate, da je treba notranja pravila kasneje tudi vsakodnevno dokazljivo izvajati),
  • z notranjimi pravili ne urejajte ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.