Kako ločiti kakovostne ponudnike od nekakovostnih?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Ob vzpostavljanju e-hrambe je za vsako organizacijo pomembno, da izbere rešitev, ki je za njeno poslovanje najbolj optimalna tako z vsebinskega, tehnološkega kot stroškovno-finančnega stališča. Na sodobnem prostem trgu blaga in storitev se najdejo tako kakovostno blago in storitve kot hitri zaslužkarji z nekakovostnimi storitvami in blagom. Ker se je zakonodajalec zavedal tega in hkrati pomembnosti e-hrambe, še posebej za trajno in arhivsko gradivo, je pri zajemu in e-hrambi posegel na prosti trg storitev in blaga. Rešitve, ki jih je implementiral, se nanašajo tako na blago kot na storitve in so izvedene z instrumenti, navedenimi v prejšnjem poglavju: registracija, akreditacija ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.