Je treba res v vsem upoštevati zakonodajo?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Če organizacija še ne posluje elektronsko, je prej omenjeni predpisi pravzaprav ne silijo v e-hrambo.

Koristno: Če organizacija pri svojem poslovanju ustvarja gradivo v digitalni obliki in ga nato v tej obliki želi tudi hraniti ter bo pri tem izpolnjevala določila predpisov, lahko njeno elektronsko hranjeno gradivo pridobi pravno veljavo oziroma enakost izvirniku (ZVDAGA, 31. člen).

Predpisi urejajo tudi razmere na porajajočem se trgu storitev zajema in e-hrambe ter s tem povezanimi spremljevalnimi storitvami1. V ta namen vzpostavljajo štiri regulatorne instrumente, in sicer:

  • registracijo ponudnikov opreme in storitev – njen namen je vzpostavitev javnega registra ponudnikov;
  • sprejemanje, potrjevanje, izvajanje in ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.