E-hramba ni e-arhiv

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Gradivo, ki nastaja pri poslovanju organizacije, je lahko že v svoji izvorni obliki v digitalni obliki in ga organizacija želi kot takega hraniti. Enako pa lahko hrani gradivo, ki je po svojem izvoru nastalo v fizični ali analogni obliki in ga za te potrebe digitalizira. Ne glede na izvorno obliko gradiva (izvorno digitalna ali fizična/analogna, pretvorjena v digitalno) pa organizacije izvajajo e-hrambo svojega gradiva. Ta je lahko glede na vsebino in pomembnost gradiva kratkoročna (do pet let) ali dolgoročna (nad pet let). Organizacije morajo upoštevati zakonske, pogodbene, poslovne in druge razloge, ki jim za posamezne vrste gradiva narekujejo rok ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.