Ali e-hramba pripomore k učinkovitejšemu poslovanju?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Izzive, ki jih sodobno družbeno in poslovno okolje postavlja pred sodobne organizacije, te bolj ali manj rešujejo z dvema ukrepoma: z uporabo sodobnih IKT in z nenehnim prilagajanjem svojih poslovnih procesov zahtevam okolja in notranje dinamike. In eden izmed takšnih načinov je hramba gradiva v digitalni obliki (v nadaljevanju e-hramba). Sestavljena je iz sodobnih IKT-rešitev in ustreznih poslovnih procesov. IKT omogočajo nastanek, zajem, obdelavo in hrambo podatkov v digitalni obliki oziroma informacij v najrazličnejših pojavnih oblikah (dokumenti, zapisi, slike, zvok itd.; v nadaljevanju gradivo) in oblikah zapisa (formatih). Poslovni procesi pa zagotavljajo, da so IKT uporabljene z namenom zagotavljanja dostopnosti ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.