Varstvo osebnih podatkov in računalništvo v oblaku

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Zadnjih nekaj let je vedno več govora o računalništvu v oblaku (angl. cloud computing), ki s seboj prinaša veliko tehničnih, pravnih in drugih vprašanj. V oblak se pospešeno seli čedalje več obdelave osebnih podatkov, kar neizogibno poraja dvome glede skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in zasebnosti. V tem podpoglavju bomo najprej predstavili nekatere bistvene značilnosti računalništva v oblaku, nato pa pojasnili, zakaj ob tem prihaja do pomislekov s strani nadzornih institucij in varuhov zasebnosti ter kako obvarovati osebne podatke v dobi oblačnega računalništva. Spodnji prispevek govori o t.i. javnih oblakih.

Pomisleki nadzornih organov za varstvo osebnih ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.