Uvod

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

V zadnjih nekaj letih, in gotovo bo tako še naprej, je eden večjih izzivov sodobnih organizacij1 skrb za ohranitev poslovnih podatkov in dokumentacije, da bodo ves čas hrambe dostopni, uporabni, celoviti in verodostojni. Podatki in dokumenti, ki nastajajo pri poslovanju organizacije, so namreč ne glede na obliko (papirna, elektronska) pomemben del njenega premoženja, njena konkurenčnost in obstoj na trgu pa sta neposredno odvisna tudi od tega, kako to dokumentacijo shranjuje. Izpad in izguba ključnih podatkov lahko pomenita zmanjšanje prihodkov in izgubo zaupanja strank ter neposredno vplivata na izide njenega poslovanja. Eden izmed odgovorov na izziv dolgoročnega ohranjanja poslovne dokumentacije ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.