Literatura in viri

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

  1. Aitken, B., McCann, P., McHugh, A., & Miller, K. (2012). Digital Curation and the Cloud Final Report. Digital Curation Centre for JISC’s Curation in the Cloud Workshop, Digital Curation Centre

  2. Brodkin, J. (2008). Gartner: Seven cloud-computing security risks. Najdeno 2. 2. 2013 na spletnem naslovu http://www.networkworld.com/news/2008/070208-cloud.html.

  3. Catteddu, D. & Hogben, G. (2009). Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for information security. European Network and Information Security Agency (ENISA), stran 125.

  4. Cloud computing. (b.l.) V Wikipedia, the Free Encyclopedia. Najdeno 29. 1. 2013 na spletni strani http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.