E-hramba

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

V Sloveniji sta e-poslovanje in hramba gradiva v digitalni obliki (v nadalje- vanju e-hramba) že nekaj let urejena tudi s predpisi. E-poslovanje ureja Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), njegov ključni doprinos je izenačitev e-podpisa z lastnoročnim, kar je temelj e-poslovanja. E-hrambo s poudarkom na dolgoročni hrambi dokumentov, ki nastajajo pri e-poslovanju, ureja ZVDAGA. S tem zakonom1 sta določeni hramba izvirnega dokumentarnega gradiva2 in hramba zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki3.

Koristno: E-hramba v oblaku je s stališča zakonodaje enakovredna drugim oblikam e-hrambe, zato je treba tudi pri tej izvedbi izpolnjevati spodaj naštete zahteve.

Hramba ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.