E-hramba v oblaku in ZVDAGA

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

ZVDAGA e-hrambo ureja na več nivojih, njegov primarni cilj pa je dolgoročna ohranitev elektronskih dokumentov po načelih dostopnosti, uporabnosti, celovitosti in avtentičnosti. Zakon določa splošne pogoje, ki jih morata izpolnjevati strojna in programska oprema, s katerima se izvajajo storitve, povezane z e-hrambo.1

Splošni pogoji za izvajanje storitve e-hrambe

Če storitve za nas opravlja zunanji ponudnik, mora skladno z zakonom izpolnjevati določene splošne pogoje2:

  1. je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
  2. ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja;
  3. njegovega poslovanja ne vodi ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.