E-hramba v oblaku

Uvod

V zadnjih nekaj letih, in gotovo bo tako še naprej, je eden večjih izzivov sodobnih organizacij1 skrb za ohranitev poslovnih podatkov in dokumentacije, da bodo ves čas hrambe dostopni, uporabni, celoviti in verodostojni. Podatki in dokumenti, ki nastajajo pri poslovanju organizacije, so namreč ne glede na obliko (papirna, elektronska ...

Računalništvo v oblaku oz. oblak

V svetu računalništva je povsod tam, kjer se govori o spletnih tehnologijah in storitvah, danes ena bolj popularnih besed »oblak« (angl. cloud) oz. »računalništvo v oblaku« (angl. cloud computing). Na straneh spletne enciklopedije Wikipedia definirajo računalništvo v oblaku kot slog računalništva, pri katerem so dinamično razširljiva in pogosto navidezna računalniška ...

E-hramba

V Sloveniji sta e-poslovanje in hramba gradiva v digitalni obliki (v nadalje- vanju e-hramba) že nekaj let urejena tudi s predpisi. E-poslovanje ureja Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), njegov ključni doprinos je izenačitev e-podpisa z lastnoročnim, kar je temelj e-poslovanja. E-hrambo s poudarkom na dolgoročni hrambi dokumentov ...

E-hramba gradiva v oblaku

Vedno več organizacij se danes iz različnih poslovnih razlogov ozira tudi po storitvah v oblaku, vključno s hrambo svojih podatkov. Shranjevanje podatkov v oblaku pravzaprav ni nova zadeva. Med uporabnike interneta jo je razširil Dropbox1, ki je uporabnikom ponudil brezplačno kvoto 2 GB in 512 megabajtov za vsakega povabljenega ...

E-hramba v oblaku in ZVDAGA

ZVDAGA e-hrambo ureja na več nivojih, njegov primarni cilj pa je dolgoročna ohranitev elektronskih dokumentov po načelih dostopnosti, uporabnosti, celovitosti in avtentičnosti. Zakon določa splošne pogoje, ki jih morata izpolnjevati strojna in programska oprema, s katerima se izvajajo storitve, povezane z e-hrambo.1

Splošni pogoji za izvajanje storitve e-hrambe

Če ...

Literatura in viri

  1. Aitken, B., McCann, P., McHugh, A., & Miller, K. (2012). Digital Curation and the Cloud Final Report. Digital Curation Centre for JISC’s Curation in the Cloud Workshop, Digital Curation Centre

  2. Brodkin, J. (2008). Gartner: Seven cloud-computing security risks. Najdeno 2. 2. 2013 na spletnem naslovu http://www.networkworld.com ...

Varstvo osebnih podatkov in računalništvo v oblaku

Zadnjih nekaj let je vedno več govora o računalništvu v oblaku (angl. cloud computing), ki s seboj prinaša veliko tehničnih, pravnih in drugih vprašanj. V oblak se pospešeno seli čedalje več obdelave osebnih podatkov, kar neizogibno poraja dvome glede skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in zasebnosti. V ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.