Varnostna dokumentacija za zagotavljanje informacijske varnosti in minimalni ukrepi za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji

31. 3. 2021 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Predogled vsebine

V Sloveniji imamo za varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva od leta 2006 sprejet zakon (ZVDAGA)[^1], ki je varstvo zapisov v fizični obliki razširil še na varstvo elektronskega gradiva, saj ureja način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo zajema ter hrambe tega gradiva, vključno s pravnimi učinki takšne hrambe. ZVDAGA je v ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj