Hramba gledališke dokumentacije

09. 01. 2019

Vprašanje:

Kako hraniti in upravljati gledališko dokumentacijo (področje kulture), kot so scenariji, dramska besedila, načrti za sceno, programski listi, videoposnetki dogodkov, plakati za napoved predstav, fotografije, ki nastanejo tekom dogodkov in ostalo »umetniško« gradivo?

Odgovor:

To je arhivsko gradivo in se hrani trajno, upoštevati morate materialno varstvo, ki zagotovi obstoj gradiva na dolgi rok. Obstajajo različne prakse, ponavadi o eni predstavi hranijo vse skupaj v eni mapi, ker tako lahko lažje najdejo. 

Plakate pa hranijo v predalnikih ločeno.

Nazaj

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.