Vprašanja in odgovori

Hramba gledališke dokumentacije

09. 01. 2019

Kako hraniti in upravljati gledališko dokumentacijo (področje kulture), kot so scenariji, dramska besedila, načrti za sceno, programski listi, videoposnetki dogodkov, plakati za napoved predstav, fotografije, ki nastanejo tekom dogodkov in ostalo »umetniško« gradivo?

Obveznost notranjih pravil za šolo

06. 07. 2018

Ali mora šola, ki je pri zunanjem naročniku naročila storitvi e-redovalnica in e-dnevnik, pripraviti in dati v presojo notranja pravila? (Teh dokumentov nima več v papirni obliki.)

Kdaj se odločiti za elektronsko hrambo?

29. 03. 2018

Kdaj in kje je tista prelomna točka za uporabnika, ko je elektronsko hranjenje dokumentov boljša izbira?

Nadzor nad odbiranjem arhivskega gradiva

29. 03. 2018

Kdo nadzoruje odbiranje arhivskega gradiva pri ustvarjalcih javnega arhivskega gradiva? V kakšni obliki poteka ta nadzor?

Izročitev originala ali kopije arhivskega gradiva pristojnemu arhivu

29. 03. 2018

Ali lahko organizacija naredi kopije arhivskega gradiva in jih izroči pristojnemu arhivu (gradivo sestavljajo dokumenti, ki jih organizacija želi obdržati v svoji hrambi)?

Spremembe načrta klasifikacijskih znakov

29. 03. 2018

Stranka ima izdelan klasifikacijski načrt. Ali se načrt klasifikacijskih znakov lahko spreminja? Kdaj ga lahko spremenimo/dopolnimo?

Izdelava klasifikacijskega načrta

29. 03. 2018

Kako enostavno in praktično izdelati klasifikacijski načrt?

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.