Zavarovanje tajnih in zaupnih podatkov na nacionalni ravni

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Podobno kot varovanje osebnih podatkov je s posebnim zakonom19 urejeno tudi zavarovanje tajnih in zaupnih podatkov, ki so pomembni za nacionalno varnost.

Tajni podatek: pojem »tajni podatek« se v glavnem uporablja v javni upravi in je lahko glede na možne škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ali gospodarske koristi, ki utegnejo nastati, če bi bili razkriti nepoklicani osebi, opredeljen z eno od naslednjih stopenj tajnosti20:

  • strogo tajno,
  • tajno,
  • zaupno,
  • interno.

Da bi bilo zagotovljeno zakonito in varno obravnavanje tajnih podatkov, ZTP določa, da morajo vsi organi in organizacije vzpostaviti sistem postopkov in ukrepov varovanja tajnih ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.