Zavarovanje osebnih podatkov, dostopnost in roki hrambe

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

A) Zavarovanje osebnih podatkov, dostopnost in roki hrambe

Pri poslovanju vsake organizacije nastajajo tudi podatki, ki se nanašajo na posameznika, torej osebni podatki in ti so še posebej občutljivi. To ne nazadnje dokazuje tudi dejstvo, da imamo v Sloveniji za varovanje osebnih podatkov sprejet samostojen Zakon o varstvu osebnih podatkov1, ki posnema različne evropske direktive s tega področja. Iz prvega člena zakona izhaja, da se določbe ZVOP-1 uporabljajo le pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na to, ali je ta obdelava ročna ali avtomatizirana2. Vsaka obdelava3 osebnih podatkov ima namreč lahko za posledico pravne učinke v zvezi ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.