Še nekaj drugi predpisov, ki obravnavajo zaupne podatke

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

 • Zakon o elektronskih komunikacijah, ki med drugim ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij, zaščito tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij ter hrambo podatkov o prometu elektronskih komunikacij;
 • Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 24/2006);
 • Zakon o kazenskem postopku /ZKP-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 96/2004).

 1. Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 94/2007)

 2. Avtomatizirana obdelava je obdelava osebnih podatkov s sredstvi informacijske tehnologije.

 3. Obdelava osebnih podatkov je npr. zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, razvrstitev ali povezovanje, izbris ali uničenje.

 4. ZVOP-1-UPB1, 24 ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.