Še nekaj drugi predpisov, ki obravnavajo zaupne podatke

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

 • Zakon o elektronskih komunikacijah, ki med drugim ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij, zaščito tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij ter hrambo podatkov o prometu elektronskih komunikacij;
 • Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 24/2006);
 • Zakon o kazenskem postopku /ZKP-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 96/2004).

 1. Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 94/2007)

 2. Avtomatizirana obdelava je obdelava osebnih podatkov s sredstvi informacijske tehnologije.

 3. Obdelava osebnih podatkov je npr. zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, razvrstitev ali povezovanje, izbris ali uničenje.

 4. ZVOP-1-UPB1, 24 ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.