Reforma zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Ozadje in postopek sprejema reforme

Reforma varstva podatkov je zakonodajni sveženj, ki ga je Evropska komisija predlagala leta 2012 z namenom posodobitve in prenove določb iz Direktive o varstvu podatkov iz leta 1995.

V času od sprejema Direktive 95/46, ki predstavlja temeljni evropski zakonodajni okvir glede varstva osebnih podatkov, je z razvojem sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij prišlo do obsežnih sprememb v obsegu, intenzivnosti in prenosih osebnih podatkov. Razvoj interneta je prinesel nove uporabne storitve in nove velike upravljavce osebnih podatkov, kot sta Google in Facebook. Prav tako se je razširila uporaba računalništva v oblaku, družabnih omrežij in pametnih telefonov. Prenos ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.