Področje zasebnega sektorja (gospodarstvo)

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

V prejšnjem odstavku smo govorili o zaupnih oz. tajnih podatkih v zvezi z javno upravo in nacionalno varnostjo, vendar ne smemo pozabiti, da tudi v zasebnem sektorju obstajajo podatki zaupne narave. Zakon o gospodarskih družbah23, ki ureja poslovanje zasebnega sektorja, določa, da se za poslovno skrivnost24 štejejo podatki, ki jih kot take določi organizacija (družba) s pisnim sklepom, in tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Koristno: Varovanje podatkov, ki so označeni kot poslovna skrivnost, prepušča zakon25 vsaki družbi tako, da s pisnim sklepom določita način varovanja ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.