Področje davčnega poslovanja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Posebna skupina zaupnih podatkov pa so podatki, ki izhajajo iz davčnega poslovanja. Zakon o davčnem postopku26 določa, da se vsi podatki zavezancev za davek obravnavajo kot davčna tajnost, in nalaga davčnim organom, da jih varujejo kot zaupne podatke. Ukrepi in postopke za varovanje davčne tajnosti pri davčnem organu podrobneje opredeljuje Zakon o davčnem postopku27.

Zakon o finančni upravi28 pa določa, da se za postopke zbiranja, obdelave, shranjevanja, dajanja, uporabe in hrambe podatkov, vsebovanih v davčnih evidencah, ki so davčna tajnost, uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakona, ki ureja davčni postopek.

Pomembno: V skladu ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.