Varstvo osebnih podatkov v različnih situacijah delovnega razmerja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Konec leta 2016 je Informacijski pooblaščenec izdal novo brošuro – Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih1, kjer pregledno in strnjeno predstavi različna vsebinska področja v okviru urejanja delovnih razmerij z vidika varstva osebnih podatkov.

V nadaljevanju na kratko povzemamo ključne vsebine, smernice pa so v celoti dostopne na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

Kljub temu, da obdelavo osebnih podatkov na delovno pravnem področju ureja kar nekaj specialnih zakonov (npr. Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, Zakon o javnih uslužbencih) informacijski pooblaščenec ugotavlja, da obstajajo številne »sive cone ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.