Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Varstvo osebnih podatkov v različnih situacijah delovnega razmerja

Konec leta 2016 je Informacijski pooblaščenec izdal novo brošuro – Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih1, kjer pregledno in strnjeno predstavi različna vsebinska področja v okviru urejanja delovnih razmerij z vidika varstva osebnih podatkov.

V nadaljevanju na kratko povzemamo ključne vsebine, smernice pa so v celoti dostopne na spletnih straneh ...

Rok hrambe osebnih podatkov delavcev in kandidatov za zaposlitev

Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.