Uvod

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

ZVOP-1 zelo natančno popisuje pravice, obveznosti, načela in ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju neustavnih, nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov.

Nadaljevanje tega prispevka se nanaša izključno na delavca oz. delavko (zaposlenega) kot posameznika ter na nas – delodajalce kot upravljalce osebnih podatkov.

Kaj obdelovanje osebnih podatkov pomeni za »življenje« zaposlenega? Če se sami postavimo v »kožo« lastnika osebnih podatkov, se nam pogosto zgodi, da svoje osebne podatke zaupamo nekomu, ne da bi sploh prav vedeli, kakšne posledice lahko ima to za nas kot fizično osebo. In potem se večkrat čudimo, kako to ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.