Primeri

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Primeri nezakonitega posredovanja oz. razkritja osebnih podatkov

V prvem sklopu primerov so opisani primeri nezakonitega posredovanja osebnih podatkov uporabnikom, kar je sicer praviloma dopustno samo v naslednjih primerih:

  • če obstaja za posredovanje osebnih podatkov izrecna podlaga v zakonu;
  • če je za posredovanje osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pri čemer je treba upoštevati, da zakon za posamezne primere lahko določa, da se osebni podatki lahko posredujejo uporabnikom osebnih podatkov samo na podlagi pisne privolitve posameznika;
  • če je posredovanje osebnih podatkov potrebno zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, kot jih določata 9. in 10. člen ZVOP-1 (pravne podlage v javnem in zasebnem sektorju ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.