Varovanje osebnih podatkov iz prakse delodajalcev

Uvod

ZVOP-1 zelo natančno popisuje pravice, obveznosti, načela in ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju neustavnih, nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost in dostojanstvo posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov.

Nadaljevanje tega prispevka se nanaša izključno na delavca oz. delavko (zaposlenega) kot posameznika ter na nas – delodajalce kot upravljalce osebnih podatkov ...

Primeri

Primeri nezakonitega posredovanja oz. razkritja osebnih podatkov

V prvem sklopu primerov so opisani primeri nezakonitega posredovanja osebnih podatkov uporabnikom, kar je sicer praviloma dopustno samo v naslednjih primerih:

  • če obstaja za posredovanje osebnih podatkov izrecna podlaga v zakonu;
  • če je za posredovanje osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika, pri čemer ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.