Ustreznost zavarovanja osebnih podatkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Zavarovanje osebnih podatkov moramo razlikovati od varstva osebnih podatkov in varnosti informacijskih tehnologij. Varstvo osebnih podatkov (angl. data protection) je širši pojem od zavarovanja osebnih podatkov, saj vključuje tudi druga temeljna načela, kot so zakonitost, sorazmernost, namenskost, pravice posameznika. Zavarovanje (angl. data security) je pomemben del varstva osebnih podatkov, nanaša pa se na to, kako dobro ščitimo podatke pred različnimi zlorabami, kot so izguba, nepooblaščen dostop ali nepooblaščeno spreminjanje. Osebne podatke imamo lahko odlično zavarovane, a slabo zagotavljamo njihovo varstvo – morda za njihovo obdelavo nimamo pravne podlage, jih uporabljamo za namene, za katere niso bili zbrani in podobno. Pomemben del ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.