Primerjalna ureditev in izkušnje iz prakse

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Člen 22-II francoskega zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da lahko upravljavci zbirk osebnih podatkov postavijo odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov (»correspondent«) in se s tem izognejo obveznosti sporočanja podatkov (t.i. notifikaciji) francoskemu nadzornemu organu (CNIL). V Franciji obstaja od leta 2004 tudi združenje odgovornih oseb (L’Association francaise des Correspondants a la protection des donnees a caractere personnel), katere namen je promocija dolžnosti odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov ter izmenjava mnenj med zasebnim in javnim sektorjem.

Na položaj odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov v Franciji naj bi pomembno vplivala sprememba telekomunikacijskega paketa direktiv, zlasti t ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.