Primerjalna ureditev in izkušnje iz prakse

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Člen 22-II francoskega zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da lahko upravljavci zbirk osebnih podatkov postavijo odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov (»correspondent«) in se s tem izognejo obveznosti sporočanja podatkov (t.i. notifikaciji) francoskemu nadzornemu organu (CNIL). V Franciji obstaja od leta 2004 tudi združenje odgovornih oseb (L’Association francaise des Correspondants a la protection des donnees a caractere personnel), katere namen je promocija dolžnosti odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov ter izmenjava mnenj med zasebnim in javnim sektorjem.

Na položaj odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov v Franciji naj bi pomembno vplivala sprememba telekomunikacijskega paketa direktiv, zlasti t ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.