Presoje vplivov na zasebnost

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

V prejšnjem podpoglavju smo v povezavi s konceptom vgrajene zasebnosti omenili tudi presoje vplivov na zasebnost (angl. Privacy Impact Assesment - PIA) in uporabo tehnologij, ki ohranjajo zasebnost (angl. Privacy Enhancing Technologies - PETs). Presoje vplivov na zasebnost so na nek način sestavni del koncepta vgrajene zasebnosti. Tovrstne presoje so bolj uveljavljene v okoljih, kjer je varstvo zasebnosti poudarjeno z zakonodajnega in nadzornega vidika (angl. privacy) in ne toliko varstvo osebnih podatkov (angl. data protection), čeprav se pojavlja tudi v teh okoljih (npr. v Veliki Britaniji). Presoje vplivov na zasebnost so tako pogosto uporabljeno (včasih celo obvezno) orodje pri snovalcih zakonodaje, politik ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.