Praktični vidiki instituta odgovorne oseb za varstvo osebnih podatkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

V tem podpoglavju bomo predstavili nekaj napotkov glede predvidenih znanj, izobraževanj, delovnih pogojev in drugih praktičnih vidikov postavitve odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov na podlagi izkušenj iz tujine.

Glede na to, da institut odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji še ni uveljavljen, bomo prikazali izkušnje iz Nemčije, kjer so tovrstne osebe že dodobra uveljavljene.

Potrebna znanja in veščine

Nemški Federalni zakon o varstvu osebnih podatkov v drugem odstavku 4.f člena glede pogojev za imenovanje oseb odgovornih za varstvo osebnih podatkov določa: »Le osebe, ki imajo posebna znanja in izkazujejo potrebno odgovornost za izpolnjevanje zadevnih nalog, se ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.