Postavitev odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Postavitev odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov v nekaterih državah v EU posredno izvira iz zahtev oziroma določb Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju Direktiva 95/46). 20. člen Direktive 95/46 namreč določa postopke predhodnega preverjanja in nalaga državam članicam, da določijo postopke obdelave, ki bodo verjetno predstavljali posebno nevarnost za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, in preverijo, da se ti postopki obdelave preučijo, preden se začnejo izvajati. Táko predhodno preverjanje izvaja nadzorni organ po prejemu uradnega ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.