Preventivni ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov

Postavitev odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov

Postavitev odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov v nekaterih državah v EU posredno izvira iz zahtev oziroma določb Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju Direktiva 95/46). 20. člen Direktive 95/46 namreč ...

Primerjalna ureditev in izkušnje iz prakse

Člen 22-II francoskega zakona o varstvu osebnih podatkov določa, da lahko upravljavci zbirk osebnih podatkov postavijo odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov (»correspondent«) in se s tem izognejo obveznosti sporočanja podatkov (t.i. notifikaciji) francoskemu nadzornemu organu (CNIL). V Franciji obstaja od leta 2004 tudi združenje odgovornih oseb (L’Association ...

Praktični vidiki instituta odgovorne oseb za varstvo osebnih podatkov

V tem podpoglavju bomo predstavili nekaj napotkov glede predvidenih znanj, izobraževanj, delovnih pogojev in drugih praktičnih vidikov postavitve odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov na podlagi izkušenj iz tujine.

Glede na to, da institut odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji še ni uveljavljen, bomo prikazali izkušnje iz Nemčije ...

Vgrajena zasebnost

Zasebnost v informacijski družbi

V informacijski družbi je zasebnost pogosto na udaru. Prehod iz analognega zbiranja v digitalno zbiranje in obdelavo podatkov namreč omogoča neslutene možnosti hitre obdelave izjemnih količin osebnih podatkov. Po javno izraženem mnenju direktorjev nekaterih največjih internetnih podjetij, kot sta Facebook in Google, je zasebnost kot družbena ...

Presoje vplivov na zasebnost

V prejšnjem podpoglavju smo v povezavi s konceptom vgrajene zasebnosti omenili tudi presoje vplivov na zasebnost (angl. Privacy Impact Assesment - PIA) in uporabo tehnologij, ki ohranjajo zasebnost (angl. Privacy Enhancing Technologies - PETs). Presoje vplivov na zasebnost so na nek način sestavni del koncepta vgrajene zasebnosti. Tovrstne presoje so bolj uveljavljene ...

Ustreznost zavarovanja osebnih podatkov

Zavarovanje osebnih podatkov moramo razlikovati od varstva osebnih podatkov in varnosti informacijskih tehnologij. Varstvo osebnih podatkov (angl. data protection) je širši pojem od zavarovanja osebnih podatkov, saj vključuje tudi druga temeljna načela, kot so zakonitost, sorazmernost, namenskost, pravice posameznika. Zavarovanje (angl. data security) je pomemben del varstva osebnih podatkov, nanaša ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.