Uvod

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 Direktive 95/46/EC (v nadaljevanju: delovna skupina) je dne 13. decembra 2016 sprejela smernice o pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov, ki so novost Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Smernice so bile dane v razpravo in 5. aprila 2017 je bila po prejetih komentarjih objavljena revidirana verzija.

Splošna uredba o varstvu podatkov (angl. General Data Protecion Regulation - GDPR ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.