Položaj pooblaščenca

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Vključitev pooblaščenca v vse zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Skladno z uredbo bosta morala upravljavec in obdelovalec zagotoviti, da bo »pooblaščena oseba za varstvo podatkov ustrezno in pravočasno vključena v vse zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov«”16.

Ključnega pomena je, da bo pooblaščenec, skupaj s svojo ekipo, vključen npr. v proces prenove informacijskega sistema, izdelavo nove aplikacije, oblikovanje novega kluba zvestobe ipd. že od samega začetka. Zgodnjo vključitev pooblaščenca uredba predvideva že pri izdelavi ocene učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov (v nadaljevanju: ocena učinka). Oceno učinka mora upravljavec opraviti pred obdelavo in skladno ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.