Imenovanje pooblaščenca

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Obvezno imenovanje

Uredba v prvem odstavku 37. člena določa, da je imenovanje pooblaščenca obvezno v treh specifičnih primerih3:

»(a) kadar obdelavo opravlja javni organ ali telo, razen sodišč, kadar delujejo kot sodni organ;

(b) kadar temeljne dejavnosti* upravljavca ali obdelovalca zajemajo dejanja obdelave, pri katerih je treba zaradi njihove narave, obsega in/ali namenov posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, redno in sistematično obsežno spremljati, ali*

(c) kadar temeljne dejavnosti* upravljavca ali obdelovalca zajemajo obsežno obdelavo posebnih vrst podatkov v skladu s členom 94 in5 osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.