Pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Uvod

Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 Direktive 95/46/EC (v nadaljevanju: delovna skupina) je dne 13. decembra 2016 sprejela smernice o pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov, ki so novost Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri ...

Imenovanje pooblaščenca

Obvezno imenovanje

Uredba v prvem odstavku 37. člena določa, da je imenovanje pooblaščenca obvezno v treh specifičnih primerih3:

»(a) kadar obdelavo opravlja javni organ ali telo, razen sodišč, kadar delujejo kot sodni organ;

(b) kadar temeljne dejavnosti* upravljavca ali obdelovalca zajemajo dejanja obdelave, pri katerih je treba zaradi njihove ...

Položaj pooblaščenca

Vključitev pooblaščenca v vse zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Skladno z uredbo bosta morala upravljavec in obdelovalec zagotoviti, da bo »pooblaščena oseba za varstvo podatkov ustrezno in pravočasno vključena v vse zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov«”16.

Ključnega pomena je, da bo pooblaščenec, skupaj s svojo ...

Naloge pooblaščenca

Obveščanje in svetovanje o temah, vezanih na varstvo podatkov

Skladno z uredbo je med nalogami pooblaščenca v predhodnem besedilu že navedeno »obveščanje upravljavca ali obdelovalca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim o njihovih obveznostih v skladu s to uredbo in drugimi določbami prava Unije ali prava države članice ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.