Kršenje pravil zagotavljanja tajnosti in zaupnosti podatkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Kršenje pravil zagotavljanja tajnosti in zaupnosti podatkov krovno obravnava Kazenski zakonik1, ki določa kazni za:

 • kršenje varnostnih določil v smislu neupravičenega vstopa v informacijski sistem (225. člen),
 • vdor v informacijski sistem (242. člen),
 • izdajo in neupravičeno pridobitev poslovne tajnosti (241. člen),
 • zlorabo osebnih podatkov (154. člen),
 • izdajo uradne tajnosti (266. člen),
 • izdajo državne tajnosti (359. člen),
 • izdajo vojaške tajnosti (282. člen).

 1. Kazenski zakonik /KZ-UPB1/ (Uradni list RS, št. 95/2004)

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.