Kršenje pravil zagotavljanja tajnosti in zaupnosti podatkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Kršenje pravil zagotavljanja tajnosti in zaupnosti podatkov krovno obravnava Kazenski zakonik1, ki določa kazni za:

 • kršenje varnostnih določil v smislu neupravičenega vstopa v informacijski sistem (225. člen),
 • vdor v informacijski sistem (242. člen),
 • izdajo in neupravičeno pridobitev poslovne tajnosti (241. člen),
 • zlorabo osebnih podatkov (154. člen),
 • izdajo uradne tajnosti (266. člen),
 • izdajo državne tajnosti (359. člen),
 • izdajo vojaške tajnosti (282. člen).

 1. Kazenski zakonik /KZ-UPB1/ (Uradni list RS, št. 95/2004)

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.