Uvod

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Zakonodaja zelo natančno predpisuje ravnanje z osebnimi podatki. Podjetja imajo interne akte, v okviru katerih so povzeta zakonska določila in je ravnanje z njimi operacionalizirano in prilagojeno konkretnemu stanju v podjetju.

Menim tudi, da se zaposleni v službah, katerih bistvo je delo z osebnimi podatki (npr. zaposleni v kadrovskih službah), njihovega pomena oziroma pomena njihovega varovanja zelo dobro zavedajo, manj pa morebiti v službah, katerih delo ni neposredno povezano z osebnimi podatki, vendar pa vsak dan delajo z njimi - npr. finančno posredništvo, zdravstvene ustanove, komercialni oddelki.

Naloga nas, delodajalcev, pa ni samo, da skladno z zakonodajo sprejmemo ustrezne interne akte ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.