Sankcioniranje kršitev

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Večina kršitev v zvezi z upravljanjem osebnih podatkov se zgodi zaradi radovednosti, malomarnosti - neprevidnega komuniciranja, raztresenih papirjev po mizi ali preprosto v večini primerov - premajhne ozaveščenosti glede ravnanja z osebnimi podatki.

O incidentih, ki so se v preteklosti dogajali, so v zgoraj omenjenem podjetju obveščali vse zaposlene (seveda brez izpostavljanja konkretnih imen ali organizacijskih enot, v okviru katerih je do »incidenta« prišlo), in seveda tudi o sankcijah - v nekaterih primerih so v skladu z ZDR začeli postopek redne odpovedi iz krivdnega razloga (izdaja opozorila), v enem primeru je zaradi teže kršitve prišlo do izredne odpovedi iz krivdnega razloga.

Poleg drugih ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.