Praktični primer dobre prakse na področju ozaveščanja zaposlenih

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

V znanem večjem podjetju je zavedanje o pomenu varovanja osebnih podatkov na zelo visokem nivoju.

Sprejet je bil ustrezen interni akt, o tem so veliko pisali v internem časopisu, vsi zaposleni so se udeležili internega izobraževanja v e-obliki, ki je bilo vsebinsko prilagojeno potrebam podjetja (praktični primeri na osnovi dejanske prakse), imeli so možnost postavljanja konkretnih vprašanj in strokovne osebe s področja varovanja osebnih podatkov so jim odgovorile na vprašanja, na koncu so morali vsi zaposleni opraviti test.

Tako so hitro in enostavno izvedli usposabljanje velikega števila zaposlenih, zaposleni pa so izobraževanje lahko opravili kar na delovnem mestu - s čemer ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.