Interno komuniciranje in izobraževanje s področja varovanja osebnih podatkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

V zvezi z zgoraj navedenim je treba opozoriti, da ni dovolj, da se postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov zgolj predpišejo v notranjih aktih podjetja, ampak je treba poleg tega tudi zagotoviti, da bodo predpisani postopki in ukrepi tudi dejansko zaživeli in se izvajali. Da bi to dosegli, je treba z akti, ki predpisujejo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, seznaniti vse zaposlene in zagotoviti, da bodo pravila v zvezi z varovanjem osebnih podatkov »ponotranjili« oziroma »intuitivno - brez posebnega razmisleka« ravnali skladno z njimi.

Praviloma podjetja interne akte objavljajo preko oglasnih desk ali preko intraneta. S tem, ko ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.