Interni akt s področja varovanja osebnih podatkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

V skladu s 25. členom in v povezavi s 7. členom ZVOP-1 morajo vsi upravljavci osebnih podatkov v zasebnem sektorju z najmanj 50 zaposlenimi, vsi upravljavci osebnih podatkov iz javnega sektorja, notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev ter vsi upravljavci osebnih podatkov iz zasebnega in javnega sektorja, ki vodijo zbirke, v katerih so občutljivi osebni podatki, ne glede na število zaposlenih, v internih aktih urediti zavarovanje osebnih podatkov, ki jih zbirajo in obdelujejo.

Tak akt - pravilnik - mora obsegati organizacijske, tehnične in logično- tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.